การลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิค-19 ในจังหวัดนนทบุรี

สนามฉีดนอกโรงพยาบาล

15/01/2565

📢 นนท์ booster จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Pfizer (booster) 

*** ประกาศนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว ***

📢 นนท์ booster" เพิ่มโอกาสการเข้าถึงวัคซีนเข็ม 3 เป็น Pfizer (booster) 
‼️สำหรับคนไทยทุกคนไม่จำกัดที่พักอาศัย
‼️ เงื่อนไข 
1️⃣ ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2564
2️⃣ ฉีด AstraZeneca มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2564
3️⃣ ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และฉีด Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2564
📲 ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
📍ฉีดวัคซีน ที่ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)วันที่ 20 และ 21 มกราคม 2565 วันละ  8,000 คน


... ดูรายละเอียดเพิ่ม

12/01/2565

📢 นนท์ booster จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AstraZeneca (booster) 

*** ประกาศนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว ***

📢 นนท์ booster จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AstraZeneca (booster) 
‼️ไม่จำกัดสัญชาติ (ต่างชาติต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ พาสปอร์ต) 
‼️ เฉพาะคนนนทบุรีเท่านั้น

✅ ผู้ที่มีทะเบียนบ้านหรือ พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี 
✅ ผู้ที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

📍ตามสูตรของกรมควบคุมโรค ท่านจะได้ Pfizer เป็นเข็มที่ 4 ต่อไป
🚧 เงื่อนไข 
1️⃣ ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ก่อนวันที่  20 ธันวาคม 2564
2️⃣ ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เป็นเข็ม 1 และ ฉีด AstraZeneca เป็นเข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 ก่อนวันที่  20 ตุลาคม  2564
📲 ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 12-16 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น.
📍ฉีดวัคซีน ที่ อาคารหอประชุมวัดไทรใหญ่ วันที่ 20 และ 21 มกราคม 2565 วันละ 2,000 คน


... ดูรายละเอียดเพิ่ม

ประกาศเตือน‼️ อย่าหลงเชื่อ SMS ให้ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 เรียกรับเงินค่าลงทะเบียน

23/08/2564

ประกาศเตือน‼️ อย่าหลงเชื่อ SMS ให้ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 เรียกรับเงินค่าลงทะเบียน

‼️ อย่าหลงเชื่อ SMS หรือข้อความจากช่องทางต่างๆ ของมิจฉาชีพ ให้ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 และเรียกรับเงินค่าลงทะเบียน

ไม่มีการ "เก็บค่าใช้จ่าย" สำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ รวมถึงวัคซีนอื่นๆ จาก "นนท์พร้อม"


การลงทะเบียนเพื่อขอเข้ารับการฉีดวัคซีน และการยืนยันนัดของระบบ "นนท์พร้อม" จะทำผ่านลิงก์ www.นนท์พร้อม.com หรือ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com เท่านั้น

โปรดอ่านก่อนดำเนินการลงทะเบียน
 • สำหรับผู้พักอาศัยหรือทำงานอยู่ในจังหวัดนนทบุรีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เท่านั้น หากท่านลงทะเบียนในช่องทางอื่นๆไปแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก

 • เมื่อท่านลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นนท์พร้อมสำเร็จแล้ว
  • ท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบสนามฉีด วันและเวลาฉีดที่แน่นอนอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบคิวนัดฉีดวัคซีน ผ่านเว็ปไซต์ "นนท์พร้อม"
  • เมื่อได้คิวฉีดวัคซีน ท่านสามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์ / สงวนสิทธิ์รอนัดครั้งหน้า หรือยกเลิกสิทธิ์ ด้วยตนเองผ่านเว็ปไซต์ "นนท์พร้อม" ต่อไป
  • หากเป็นการลงทะเบียนตามปรกติ สนามฉีดและเวลาอาจไม่ตรงกับที่ท่านเลือกไว้ ขึ้นอยู่กับจำนวนของวัคซีนที่แต่ละสนามได้รับ
  • หลังทราบวันนัดวัคซีนแน่นอนนอนแล้ว หากท่านสามารถพิมพ์เอกสารบันทึกการให้บริการและยินยอมการรับวัคซีนโควิด-19 และนำไปด้วยในวันนัดฉีดวัคซีน จะทำให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการเข้ารับบริการ หากไม่สะดวกสามารถรับเอกสารได้ที่จุดลงทะเบียน
  • ท่านสามารถติดตามประกาศแจ้งวันนัดฉีดวัคซีนเพื่อให้ทราบวันที่เข้ามาตรวจสอบได้อีกครั้งผ่านทางหน้าเพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่ลิ้งก์ https://moph.cc/6kmJxuqN7
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้วันนัดหมาย ทีมงานจะกำหนดลำดับคิวไว้ตามศูนย์ฉีดวัคซีนที่ท่านเลือก ตามลำดับก่อนหลังที่ลงทะเบียน ขอให้ติดตามประกาศจากเว็บไซต์ สสจ.นนทบุรี เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม จะรีบแจ้งให้ทราบทาง www.นนท์พร้อม.com ทันที

สำหรับการลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19
เข็มแรก

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19
นนท์พร้อม (เข็มแรก)
ตรวจสอบชื่อผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน
นนท์พร้อม (เข็มแรก)

หมายเหตุ: กรณีที่ท่านลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้กดยืนยันแสดงตนขอรับวัคซีน กับนนท์พร้อม ขอให้กดปุ่มยืนยันขอรับวัคซีนฯ ที่ปรากฏในการตรวจสอบรายชื่อด้วย

แก้ไขข้อมูลผู้ลงทะเบียนในระบบ "นนท์พร้อม" (เข็มแรก) ยกเลิกฉีดวัคซีนกับ "นนท์พร้อม" (เข็มแรก) Agnos อีกทางเลือกเพื่อ "เช็คอาการข้างเคียง" หลังฉีดวัคซีน