องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเรียนเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Moderna (booster)  ผ่านระบบนนท์พร้อม

หมายเหตุ:
  • * (เครื่องหมายดอกจัน) หมายถึง ข้อมูลที่ต้องระบุให้ครบถ้วน
  • กรุณากรอกเลขที่บัตรประชาชนประจำตัว 13 หลัก ติดกัน (ไม่ต้องมีวรรค หรือ -)

📢 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเรียนเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Moderna (booster)  ผ่านระบบนนท์พร้อม

‼️เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนนท์เท่านั้น
คนไทยที่มีทะเบียนบ้านหรือ พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี 
✅ คนไทยที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

‼️ เงื่อนไข 
1️⃣ ฉีด Sinopharm มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า1เดือน (ก่อน 10 มกราคม 2565)
2️⃣ ฉีด Sinovac มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า1เดือน (ก่อน 10 มกราคม 2565)
3️⃣ ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ AstraZeneca เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน  (ก่อน 10 พฤศจิกายน 2564)
4️⃣ ฉีด AstraZeneca เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2  มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน10 สิงหาคม 2564)
5️⃣ ฉีด Pfizer ครบ2เข็ม โดยฉีด  เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน10สิงหาคม2564)
6️⃣ ฉีด Moderna ครบ2เข็ม โดยฉีดเข็มที่2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน  (ก่อน 10 สิงหาคม 2564)
7️⃣ ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม1 และ Pfizer เข็ม2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน10 พฤศจิกายน 2564)
8️⃣ ฉีด AstraZeneca ครบ2เข็ม โดยฉีดเข็มที่2 มาไม่น้อยกว่า3เดือน (ก่อน 10 พฤศจิกายน 2564)


📲 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ก่อนเวลา 12.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)          

              
📍ฉีดวัคซีนที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 9,000 คน และ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 9,000 คน

‼️ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

ข้อแนะนำ
- กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกปุ่ม "ตรวจสอบ" หากยังไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียน ระบบจะแสดงปุ่มให้คลิกลงทะเบียนใหม่
- กรณีที่เป็น Event ที่เปิดรับชาวต่างชาติ ให้ดูการกรอกเลขบัตรตามหมายเหตุด้านบน

แบบฟอร์มลงทะเบียนรับวัคซีน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเรียนเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Moderna (booster)  ผ่านระบบนนท์พร้อม

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่าน และเลือกสนาม วันที่นัดฉีด ที่ยังไม่เต็มจำนวน
❖ ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียน :

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน:

วันเกิด:

อายุ (ปี):

เพศ:
❖ เลือกสนามและวันที่นัดฉีด