เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม เข็ม 3 สำหรับเด็กเล็กอายุ 5-11 ปี

หมายเหตุ:
 • * (เครื่องหมายดอกจัน) หมายถึง ข้อมูลที่ต้องระบุให้ครบถ้วน
 • หากท่านเป็นชาวไทย กรุณากรอกเลขที่บัตรประชาชนประจำตัว 13 หลัก ติดกัน (ไม่ต้องมีวรรค หรือ -)
 • หากท่านเป็นชาวต่างชาติ กรุณากรอกรหัสประเทศ 3 หลัก (Country code 3 digits) ตามด้วยหมายเลข Passport ติดกัน (ไม่ต้องมีวรรค หรือ -) ตัวอย่าง ตามภาพ
  ตัวอย่าง
  ประเทศ United States of America รหัสประเทศ 3 ตัว คือ USA หมายเลข Passport คือ 123456789
  ให้กรอกในช่อง กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็น USA123456789

  ท่านสามารถตรวจสอบ Country code 3 digits ของท่านได้ ตามลิงก์นี้

🌟นนท์kids 

💥💫 คุณพ่อคุณแม่ พาน้องๆ อายุ 5-11 ปี มารับเข็ม 3 booster กันค่าาา

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer booster ฝาสีส้ม เข็ม 3

สำหรับเด็กเล็กอายุ 5-11 ปี
ที่ฉีดวัคซีนสูตร sinovac หรือ Sinopharm มาแล้ว 2 เข็ม

☘️ไม่จำกัดเชื้อชาติและที่อยู่อาศัย

⭐️สนามฉีด
 
🪐เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 
รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง
🌻วันที่ 3, 17, 24 พ.ค.2565
🌸วันละ 500 คน

🌏เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 
รับบัตรคิว อาคารจอดรถ ชั้น 3
🌺วันที่ 5, 20, 27 พ.ค. 2565 
💐วันละ 500 คน

🎡เวลา 10.00-15.00 น.

📍เงื่อนไข
ได้รับวัคซีน Sinopharm หรือ Sinovac จำนวน 2 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็มที่2และ3 เวลา 1 เดือนขึ้นไป 
**การฉีดวัคซีนชนิดใดเป็นความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด**

ข้อแนะนำ
- กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกปุ่ม "ตรวจสอบ" หากยังไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียน ระบบจะแสดงปุ่มให้คลิกลงทะเบียนใหม่
- กรณีที่เป็น Event ที่เปิดรับชาวต่างชาติ ให้ดูการกรอกเลขบัตรตามหมายเหตุด้านบน

แบบฟอร์มลงทะเบียนรับวัคซีน : เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม เข็ม 3 สำหรับเด็กเล็กอายุ 5-11 ปี

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่าน และเลือกสนาม วันที่นัดฉีด ที่ยังไม่เต็มจำนวน
❖ ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียน :

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน:

วันเกิด:

อายุ (ปี):

เพศ:
❖ เลือกสนามและวันที่นัดฉีด