นนท์kids เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม เข็ม 3 สำหรับเด็กเล็กอายุ 5-11 ปี

🌈🌟นนท์kids 🦹🏻‍♀🧙‍♀
💐ส่งท้ายก่อนปิดสนามฉีดนนท์พร้อมพลัส💐

☘️เดือนกันยายน 2565

💥💫 พาน้องๆ อายุ 5-11 ปี มารับเข็ม 3 
booster ต้าน BA.4-BA.5 

☘️ไม่จำกัดเชื้อชาติและที่อยู่อาศัย
☘️ไม่จำกัดสูตรวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2
☘️ได้รับเข็ม 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน

🥎 วันที่ 1, 2, 8, 15, 29 ก.ย. 2565 
สนาม เซ็นทรัลเวสเกต 

🧩เซ็นทรัล เวสต์เกต
⛲️รับบัตรคิว ลานจอดรถ 2C

**การฉีดวัคซีนชนิดใดเป็นความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก 
ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด**

#นนท์kids #นนท์พร้อมพลัส #นนท์พร้อม