📢 จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือเข็ม 2 เป็น Pfizer ไม่จำกัดสัญชาติและที่พักอาศัย 📌นนท์ booster-นนท์ Link-นนท์ refresh


📢 จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือเข็ม 2 เป็น Pfizer ไม่จำกัดสัญชาติและที่พักอาศัย

📌นนท์ booster-นนท์ Link-นนท์ refresh

1️⃣ "นนท์ booster" Pfizer
‼️เงื่อนไข
✅ ฉีดวัคซีน Sinovac+Sinovac หรือ Sinopharm+Sinopharm โดยนับจากเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนเข็ม 3 (booster)
✅ ฉีดวัคซีน AstraZeneca+AstraZeneca โดยฉีดเข็ม 2 ก่อนวันที่ 7 ส.ค. 2564

2️⃣ "นนท์ Link" Pfizer
‼️เงื่อนไข
ได้รับวัคซีนชนิดใดๆ เพียง 1 เข็ม และยังไม่ได้รับเข็ม 2
✅ ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เป็น Sinovac หรือ Sinopharm ระหว่าง 3-4 สัปดาห์
✅ ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เป็น AstraZeneca ระหว่าง 4-8 สัปดาห์
✅ ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เป็น Pfizer ระหว่าง 3-4 สัปดาห์

3️⃣ "นนท์ refresh" Pfizer
‼️เงื่อนไข
✅ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สำหรับผู้มีประวัติติดเชื้อโควิด
✅ ระยะเวลาหลังติดเชื้อวันสุดท้าย นานเกิน 3 เดือน ก่อนฉีดวัคซีน

📍 ฉีดวัคซีนที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 7 และ 8 ธันวาคม 2564 วันละ 5,000 คน

📲 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 17:00 น.

‼️ เป็นการลงทะเบียนแบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing✅ หากพบปัญหาในการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางไลน์ @nontvac
✅ ขอให้นำหลักฐานการนัดหมายฉีดวัคซีน บัตรประชาชน และปากกาส่วนตัว มาในวันฉีดวัคซีนด้วย