📢 นนท์ booster Pfizer จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Pfizer (booster)


📢 นนท์ booster" Pfizer จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Pfizer (booster) ***สำหรับคนไทย และไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย***

‼️เงื่อนไข
✅ ฉีดวัคซีน Sinovac + Sinovac หรือ Sinopharm + Sinopharm โดยนับจากเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนเข็ม 3 (booster)
✅ ฉีดวัคซีน AstraZeneca + AstraZeneca โดยฉีดเข็ม 2 ก่อนวันที่ 15 ส.ค. 2564

📍 ฉีดวัคซีนที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 16, 17 ธันวาคม 2564 วันละ 4,000 คน

📲 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9-13 ธันวาคม ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
‼️ เป็นการลงทะเบียนแบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing✅ หากพบปัญหาในการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางไลน์ @nontvac
✅ ขอให้นำหลักฐานการนัดหมายฉีดวัคซีน บัตรประชาชน และปากกาส่วนตัว มาในวันฉีดวัคซีนด้วย