📢 นนท์ booster จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AstraZeneca (booster) สำหรับผู้ได้รับวัคซีน Sinovac+AstraZeneca


📢 นนท์ booster" จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AstraZeneca (booster) สำหรับผู้ได้รับวัคซีน Sinovac + AstraZeneca
***สำหรับคนไทย และไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย***

‼️เงื่อนไข
✅ ฉีดวัคซีน Sinovac + AstraZeneca โดยฉีดเข็ม 2 ก่อนวันที่ 15 ส.ค. 2564

📍 ฉีดวัคซีนที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 วันละ 4,000 คน

📲 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9-13 ธันวาคม ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
‼️ เป็นการลงทะเบียนแบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing✅ หากพบปัญหาในการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางไลน์ @nontvac
✅ ขอให้นำหลักฐานการนัดหมายฉีดวัคซีน บัตรประชาชน และปากกาส่วนตัว มาในวันฉีดวัคซีนด้วย