📢 นนท์ booster จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AstraZeneca (booster) 

📢 นนท์ booster จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AstraZeneca (booster) 

‼️ไม่จำกัดสัญชาติ (ต่างชาติต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ พาสปอร์ต) 
‼️ เฉพาะคนนนทบุรีเท่านั้น

✅ ผู้ที่มีทะเบียนบ้านหรือ พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี 
✅ ผู้ที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

📍ตามสูตรของกรมควบคุมโรค ท่านจะได้ Pfizer เป็นเข็มที่ 4 ต่อไป

🚧 เงื่อนไข 
1️⃣ ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ก่อนวันที่  20 ธันวาคม 2564
2️⃣ ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เป็นเข็ม 1 และ ฉีด AstraZeneca เป็นเข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 ก่อนวันที่  20 ตุลาคม  2564

📲 ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 12-16 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น.
https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/vcevent/slot/43

📍ฉีดวัคซีน ที่ อาคารหอประชุมวัดไทรใหญ่ วันที่ 20 และ 21 มกราคม 2565 วันละ 2,000 คน

‼️เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing