📢 นนท์ booster จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Pfizer (booster) 

📢 นนท์ booster" เพิ่มโอกาสการเข้าถึงวัคซีนเข็ม 3 เป็น Pfizer (booster) 

‼️สำหรับคนไทยทุกคนไม่จำกัดที่พักอาศัย

‼️ เงื่อนไข 
1️⃣ ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2564
2️⃣ ฉีด AstraZeneca มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2564
3️⃣ ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และฉีด Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2564

📲 ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/vcevent/slot/44

📍ฉีดวัคซีน ที่ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)วันที่ 20 และ 21 มกราคม 2565 วันละ  8,000 คน

‼️ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing