นนท์kids เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม เข็ม 3 สำหรับเด็กเล็กอายุ 5-11 ปี

🌈🌟นนท์kids 🦹🏻‍♀🥷🏽🧙‍♀
💥💫 คุณพ่อคุณแม่ พาน้องๆ อายุ 5-11 ปี มารับเข็ม 3 booster กันค่าาา

☘️ไม่จำกัดเชื้อชาติและที่อยู่อาศัย

☀️ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer booster ฝาสีส้ม เข็ม 3 สำหรับเด็กเล็กอายุ 5-11 ปี ที่ฉีดวัคซีนสูตร sinovac หรือ Sinopharm มาแล้ว 2 เข็ม

  เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
  ปิดลงทะเบียนก่อนวันฉีด 1 วัน ของแต่ละวันฉีด

 💉สนามฉีด
  เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ  ♥️วันที่ 26,31 พ.ค.65 , 6,14, 21 มิ.ย.65  วันละ 2,000 คน

  เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ♦️วันที่ 1,2 17, 24 มิ.ย. 2565   วันละ 2,000 คน

  และพิเศษ🎉 เพิ่มสนามฉีด น้องใหม่ของนนท์พร้อมพลัส
  เซ็นทรัล เวสต์เกต 🥎วันที่  9, 16, 30  มิ.ย. 2565   วันละ 2,000 คน

🌈สนามฉีด
🗼เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ 🎷รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง

🎖เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 🏵บัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3
🍏บุคคลทั่วไป รับบัตรคิว ลานจอดรถ ชั้น 3
🧶ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป 
  ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น เข้าประตูทางเข้าห้างท้อปส์ ด้านหลังห้าง และขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2 
  รับบัตรคิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน

🧩เซ็นทรัล เวสต์เกต⛲️รับบัตรคิว ลานจอดรถ 2C

📍เงื่อนไข
  ได้รับวัคซีน Sinopharm หรือ Sinovac จำนวน 2 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็มที่2และ3 เวลา 1 เดือนขึ้นไป

  **การฉีดวัคซีนชนิดใดเป็นความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก 
  ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด**

#นนท์kids #นนท์พร้อมพลัส #นนท์พร้อม