ตรวจสอบชื่อผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน “นนท์พร้อม” เข็มแรก

หมายเหตุ: กรณีที่ท่านลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้กดยืนยันแสดงตนขอรับวัคซีน กับนนท์พร้อม ขอให้กดปุ่มยืนยันขอรับวัคซีนฯ ที่ปรากฏในการตรวจสอบรายชื่อด้วย

คำค้น
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา”