แก้ไขข้อมูลลงทะเบียนรับวัคซีนจาก นนท์ Student

แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลผู้ลงทะบียน นนท์ Student

หมายเหตุ: - ไม่อนุญาตให้แก้ไขเลขที่บัตรประชาชน เนื่องจากถูกนำไปอ้างอิงในการกำหนดนัดของท่านลงสล๊อตแล้ว
- ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลสนามและวันที่นัดฉีด เนื่องจากระบบได้กำหนดนัดของท่านลงสล๊อตแล้ว
- หากท่านไม่สะดวกในการเข้ารับวัคซีนในวันที่นัดดังกล่าว กรุณาทำการยกเลิกนัด นนท์ Student เพื่อสละคิวให้ผู้ที่เข้าเงื่อนไขท่านอื่น ๆ
❖ สถานศึกษา
❖ ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
(ไม่อนุญาตให้แก้ไขเลขที่บัตรประชาชน)
เพศ*
- หากไม่ทราบวันที่เกิด ให้เลือกวันที่ "1"
- หากไม่ทราบเดือนเกิด ให้เลือก "มกราคม"
(กรอกเฉพาะตัวเลข ติดกัน)
❖ โรคประจำตัว
(หากไม่มีโรคประจำตัว ไม่ต้องระบุ)
❖ สนามและวันที่นัดฉีด
...
โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ก่อนคลิกปุ่ม "บันทึกการแก้ไขข้อมูล"