ตรวจสอบชื่อผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน จ. นนทบุรี (นนท์ Student)

หมายเหตุ: * (เครื่องหมายดอกจัน) หมายถึง ข้อมูลที่ต้องระบุให้ครบถ้วน  

📢 นนท์ Student เปิดให้ตรวจสอบ ยืนยันนัดฉีดวัคซีน นักเรียน/นักศึกษาอายุ 12-18 ปี

📲 เข้าระบบนนท์พร้อม เพื่อตรวจสอบรายชื่อ ยืนยัน และ รับเอกสารการเข้ารับการฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 12 ต.ค. 64 ก่อนเวลา 17.00 น.

📝 ลงทะเบียนที่ IMPACT Arena เมืองทองธานี
💉 ฉีดวัคซีนที่ IMPACT Exhibition Center Hall 5-6
-วันที่ 15 ต.ค. จำนวน 20,000 คน
-วันที่ 16 ต.ค. จำนวน 23,000 คน
-วันที่ 17 ต.ค. จำนวน 25,000 คน
‼️โปรดอ่านและให้ความสำคัญ‼️
กรุณาพิมพ์เอกสารดังต่อไปนี้ออกจากระบบ และนำไปด้วยในวันฉีดวัคซีน
1. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน/นักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์
2. เอกสารบันทึกการให้บริการและยินยอมการรับวัคซีนโควิด-19
***เอกสารทั้ง 2 ฉบับ ต้องมีลายเซ็นต์ผู้ปกครอง***

✅ และเด็กนักเรียน/นักศึกษาผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปในวันฉีดวัคซีนด้วย‼️
ตรวจสอบยืนยันนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 กับ นนท์ Student

กรุณายืนยันนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 (หากไม่ยืนยันนัดจะไม่ได้รับการฉีดวัควีนเข็ม 2)

  • สามารถเข้าระบบยืนยันนัดได้ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.-2 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17.00 น.
  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 เมื่อวันที่ 15-17 ต.ค. 64
  • ระบบจะทำการค้นหารายชื่อของท่าน และแสดงวัน เวลา นัดหมาย ฉีดวัคซีนเข็ม 2 เพื่อให้ท่านกดยืนยันรับนัดหมาย
ข้อแนะนำ
- กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของนักเรียน/นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไว้ แล้วคลิกปุ่ม "ค้นหา"
- ระบบจะทำการค้นหารายชื่อของท่านจากฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียน นนท์ Student ผ่าน Google form
- หากค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีข้อผิดพลาด (เช่น ชื่อ นามสกุลผิด) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @nontvac

❖ ข้อมูลผู้ลงทะเบียน นนท์ Student

ผู้ลงทะเบียน :

ชื่อสถานศึกษา :

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน:

วันเกิด:

อายุ (ปี):

เพศ:
หมายเหตุ: ภายหลังยืนยันเข้ารับวัคซีนแล้ว โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้
  • พิมพ์เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน/นักศึกษาฉีดวัคซีน และให้ผู้ปกครองเซนต์กำกับ
  • พิมพ์เอกสารเอกสารบันทึกการให้บริการและยินยอมการรับวัคซีนโควิด-19 และให้ผู้ปกครองเซนต์กำกับ