📢 "นนท์ booster" จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Pfizer (booster)


‼️ เงื่อนไข
ต้องฉีดวัคซีน Sinovac เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนเข็ม 3 (booster)

📍สนามฉีด ศูนย์ฉีดภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)
กำหนดฉีดวัคซีน วันที่ 9 และ 11 พฤศจิกายน 64 วันละ 4,000 คน

📲 ขยายเวลาเปิดให้เข้าระบบเพื่อยืนยันนัด จนถึงวันที่ 8 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 20:00 น.
https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/boost-vc3

‼️ เป็นการยืนยันนัด แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing✅ หากพบปัญหาในการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางไลน์ @nontvac
✅ ขอให้นำหลักฐานการนัดหมายฉีดวัคซีน บัตรประชาชน และปากกาส่วนตัว มาในวันฉีดวัคซีนด้วย