📢 "นนท์ booster" จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AstraZeneca (booster)


✅ เงื่อนไข
1. เฉพาะผู้ที่พักอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น
2. ต้องฉีดวัคซีน Sinovac เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นวัคซีนเข็ม 3 (booster)

‼️ ผู้ที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันไม่พบ หากเข้าเงื่อนไข 2 ข้อ สามารถกดลงทะเบียนใหม่เพื่อรับ boost เข็ม 3 ได้เลย

📲 เปิดให้เข้าระบบเพื่อยืนยันนัดตั้งแต่วันที่ 20-24 ต.ค. 64 ก่อนเวลา 17:00 น.
https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/boost-vc3

📍สนามฉีด ศูนย์ฉีดภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 25 และ 26 ต.ค. 64 วันละ 6,500 คน
-วันที่ 25 ต.ค. 64 จำนวน 6,500 คน
-วันที่ 26 ต.ค. 64 จำนวน 6,500 คน


‼️ เป็นการยืนยันนัด แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

✅ หากพบปัญหาในการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางไลน์ @nontvac
✅ ขอให้นำหลักฐานการนัดหมายฉีดวัคซีน บัตรประชาชน และปากกาส่วนตัว มาในวันฉีดวัคซีนด้วย