"นนท์พร้อม Pfizer Day Again!! เปิดลงทะเบียนเพิ่มอีกจำนวน 3,000 คน

📢 นนท์พร้อม Pfizer Day Again!! เปิดลงทะเบียนเพิ่มอีกจำนวน 3,000 คน

💉จัดฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 (เข็ม 2 เป็นวัคซีน Pfizer) สำหรับชาวไทยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนและไม่เคยมีประวัติติดเชื้อมาก่อน‼️

📲 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. ถึงวันที่ 24 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17:00 น.
*** ขยายเวลาเปิดลงทะเบียน เฉพาะฉีดวันที่ 27 พ.ย. 64 เปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 26 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17.00 น.


📍 ฉีดวัคซีนวันที่ 25 (6,000 + 1,000 คน ), วันที่ 26 (6,000 + 1,000 คน) และวันที่ 27 พ.ย. 2564 (7,000 + 1,000 คน) ที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)


‼️ เป็นการยืนยันนัด แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing✅ หากพบปัญหาในการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางไลน์ @nontvac
✅ ขอให้นำหลักฐานการนัดหมายฉีดวัคซีน บัตรประชาชน และปากกาส่วนตัว มาในวันฉีดวัคซีนด้วย