📢 "นนท์พร้อม Pfizer Day!!"

📢 "นนท์พร้อม Pfizer Day!!"
📍 ฉีดวัคซีนที่ เวสต์เกต ฮอลล์ เซ็นทรัลเวสต์เกต วันพุธ ที่ 10 และ วันพฤหัสบดี ที่ 11 พ.ย. 64 วันละ 7,000 คน

📲 เปิดให้ยืนยันนัดผ่านเว็บไซต์ "นนท์พร้อม" ภายใน 9 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 20:00 น. (ขยายเวลา)

📌 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ดังกลุ่มต่อไปนี้
✔️ เด็กนักเรียนอายุ 12-20 ปี
✔️ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504)
✔️ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (ต้องนำสมุดฝากครรภ์มาแสดง)
✔️ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง (ต้องนำหลักฐานมาแสดง อาทิ สมุดประจำตัว หรือใบนัดหมอ)
🟥 ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ได้แก่ ***
1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
2) โรคหัวใจและหลอดเลือด
3) โรคไตวายเรื้อรัง
4) โรคหลอดเลือดสมอง
5) โรคมะเร็งทุกชนิด
6) โรคเบาหวาน
7) โรคอ้วน - นิยามโรคอ้วนในผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก. ต่อตารางเมตร ขึ้นไป
*** เพิ่มโรคความดันโลหิตสูง

ลงทะเบียนที่ www.นนท์พร้อม.com หรือคลิกลิงค์ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/pfizerday


‼️ เป็นการยืนยันนัด แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing✅ หากพบปัญหาในการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางไลน์ @nontvac
✅ ขอให้นำหลักฐานการนัดหมายฉีดวัคซีน บัตรประชาชน และปากกาส่วนตัว มาในวันฉีดวัคซีนด้วย