📢 "นนท์พร้อม Pfizer Day" ฉีดวัคซีน Pfizer ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ขยายเวลารับลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 ส.ค. 64 ก่อนเวลา 18:00 น. (เฉพาะสนามฉีด MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ในวันฉีดที่ 29 ส.ค. 64)


📢 "นนท์พร้อม Pfizer Day" ขยายเวลาลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 ส.ค. 64 ก่อนเวลา 18:00 น. (เฉพาะสนามฉีด MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ในวันฉีดที่ 29 ส.ค. 64)

ลงทะเบียนที่ www.นนท์พร้อม.com หรือคลิกลิงค์ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/phyzer-l2

📍สถานที่ฉีดวัคซีนและวันที่ฉีดวัคซีนที่ยังเปิดให้ลงทะเบียน

1️⃣ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 28 ส.ค. 64 (ปิดรับนัดแล้ว) , 29 ส.ค. 64

2️⃣ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 30 ส.ค. 64(ปิดรับนัดแล้ว)

📌 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน ต่อไปนี้

✅ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504)

✅ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (ต้องนำสมุดฝากครรภ์มาแสดง)

✅ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง***
เพิ่มโรคความดันโลหิตสูง
(ต้องนำหลักฐานมาแสดง อาทิ สมุดประจำตัว หรือใบนัดหมอ)
⭕️ นิยามโรคอ้วนในผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก. ต่อตารางเมตร ขึ้นไป

✅ เด็กอายุ 12-17 ปี (เฉพาะที่เป็น 8 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น***)
⭕️โดยนิยามโรคอ้วนในเด็ก หมายถึง ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก. ต่อตารางเมตร หรือ
✔️เด็กอายุ 12-13 ปี ที่มีน้ำหนัก 70 กก.ขึ้นไป
✔️เด็กอายุ 13-15 ปี ที่มีน้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไป
✔️เด็กอายุ 15-18 ปี ที่มีน้ำหนัก 90 กก.ขึ้นไป
หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น
➕กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

🟥 ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ได้แก่ ***
1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
2) โรคหัวใจและหลอดเลือด
3) โรคไตวายเรื้อรัง
4) โรคหลอดเลือดสมอง
5) โรคมะเร็งทุกชนิด
6) โรคเบาหวาน
7) โรคอ้วน
** เพิ่มโรคความดันโลหิตสูง

*** ปิดรับลงทะเบียนสำหรับวัคซีน Pfizer ของวันฉีดที่ 28, 29, 30 สค. 64 แล้ว ***