📢 "นนท์พร้อม ready to work" (Excellent Formula) สูตรวัคซีน AstraZeneca + Pfizer

💉 จัดฉีดวัคซีนเข็ม 1 เป็น AstraZeneca เข็ม 2 เป็น Pfizer สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป จำนวน 10,000 คน

📍 วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต

‼️ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เป็น Sinovac ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 มานานเกิน 2 เดือน
‼️ ไม่จำกัดเชื้อชาติ และที่พักอาศัย
📲 เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17:00 น. (รวมถึงผู้ที่เคยลงทะเบียนเดิมและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนขอให้ลงทะเบียนใหม่ตามลิงค์นี้)

‼️ เป็นการลงทะเบียนแบบเลือกวันนัด และสนามฉีดแจ้งชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันทีหลังลงทะเบียนสำเร็จ (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing


✅ หากพบปัญหาในการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางไลน์ @nontvac
✅ ขอให้นำหลักฐานการนัดหมายฉีดวัคซีน บัตรประชาชน และปากกาส่วนตัว มาในวันฉีดวัคซีนด้วย