📢 นนท์พร้อม Pfizer Day Again!!

📢 นนท์พร้อม Pfizer Day Again!!
💉จัดฉีดวัคซีนเข็ม 1 เป็น Pfizer (เข็ม 2 เป็น Pfizer) สำหรับชาวไทยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนและไม่เคยมีประวัติติดเชื้อมาก่อน‼️ (ไม่จำกัดพื้นที่)

ฉีดวัคซีนวันที่ 30 พ.ย. และ 1 ธ.ค. 64 จำนวน วันละ 5,000 คน ที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต

📲 เปิดรับลงทะเบียนจนถึงวันที่ 29 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17:00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)

(รวมถึงผู้ที่เคยลงทะเบียนเดิมและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนขอให้ลงทะเบียนใหม่ตามลิงค์นี้)

‼️ เป็นการลงทะเบียนแบบเลือกวันนัด และสนามฉีดแจ้งชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันทีหลังลงทะเบียนสำเร็จ (ไม่มีการแจ้ง SMS)
ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing


✅ หากพบปัญหาในการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางไลน์ @nontvac
✅ ขอให้นำหลักฐานการนัดหมายฉีดวัคซีน บัตรประชาชน และปากกาส่วนตัว มาในวันฉีดวัคซีนด้วย