📢 "นนท์พร้อม ready to work" สูตรวัคซีน AstraZeneca + Pfizer (ปรับสูตรใหม่เป็น Pfizer+Pfizer)

ประกาศ

📢 แจ้งปรับสูตรการฉีดวัคซีนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ที่สนาม Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต

💉ขอปรับสูตรวัคซีน จาก AstraZeneca+Pfizer เป็น Pfizer+Pfizer

‼️เงื่อนไข
สำหรับประชาชนชาวไทย ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

‼️ท่าน ที่ลงทะเบียนสูตร AstraZeneca+Pfizer
ไว้เดิม หากยืนยันรับสูตรเดิมตามที่ลงทะเบียน ให้แจ้งจุดลงทะเบียน เพื่อรับสูตร AstraZeneca+Pfizer ได้

ประกาศล่าสุดเมื่อ 25 พ.ย. 64 เวลา 13:00น.


ประกาศเดิม

💉จัดฉีดวัคซีนเข็ม 1 เป็น AstraZeneca (เข็ม 2 เป็น Pfizer) สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป

ฉีดวัคซีนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 12,000 คน ที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต

‼️ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เป็น Sinovac ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 มานานเกิน 2 เดือน
‼️ ไม่จำกัดเชื้อชาติ และที่พักอาศัย
📲 เปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่ 25 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 12:00 น.

(รวมถึงผู้ที่เคยลงทะเบียนเดิมและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนขอให้ลงทะเบียนใหม่ตามลิงค์นี้)

‼️ เป็นการลงทะเบียนแบบเลือกวันนัด และสนามฉีดแจ้งชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันทีหลังลงทะเบียนสำเร็จ (ไม่มีการแจ้ง SMS)
ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing


✅ หากพบปัญหาในการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางไลน์ @nontvac
✅ ขอให้นำหลักฐานการนัดหมายฉีดวัคซีน บัตรประชาชน และปากกาส่วนตัว มาในวันฉีดวัคซีนด้วย