📢 ด่วน!! นนท์ booster" Pfizer จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Pfizer (booster)

📢 ด่วน!! นนท์ booster" Pfizer จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Pfizer (booster)
(นนท์ Pfizer Set Combo เพิ่มเงื่อนไข สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม)

‼️ เพิ่มเงื่อนไข
1️⃣ ฉีดวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนเข็ม 3 (booster)
2️⃣ ฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 5-6 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนเข็ม 3 (ฉีด AstraZeneca เข็ม 2 ก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)

‼️ ไม่จำกัดสัญชาติและที่พักอาศัย

สนามฉีดและวันที่
ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 1-2 ธ.ค. วันละ 5,000 คน

ลงทะเบียนด่วน ภายในวันนี้ (30 พ.ย.) ก่อนเวลา 20:00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)

‼️ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

ลิงก์: https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/slot-23-booster✅ หากพบปัญหาในการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางไลน์ @nontvac
✅ ขอให้นำหลักฐานการนัดหมายฉีดวัคซีน บัตรประชาชน และปากกาส่วนตัว มาในวันฉีดวัคซีนด้วย